продукция

Колеса крановые, колеса крановые в сборе

 

Крановые колеса двухребордные ГОСТ 28648-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крановые колеса одноребордные ГОСТ 28648-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крановые колеса в сборе (колесные установки) ГОСТ 28648-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовки (штамповки) двухребордных крановых колес ГОСТ 14959-79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/снимок экрана 2019-04-18 в 8.03.26
gallery/снимок экрана 2019-04-18 в 8.13.39
gallery/снимок экрана 2019-04-18 в 8.18.40
gallery/снимок экрана 2019-04-18 в 8.22.12